src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/htc-198×300.png” alt=”” title=”htc” width=”198″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2770″ />

Büyük Uzak Do?u’lu geli?tirici HTC’den orta segmente yeni bir telefon daha geliyor. ?nternete bilgileri s?zd?r?lmay? ba?ar?lan 606w kod ad?ndaki yeni telefon üst segmentte yer alan HTC One’dan sonra firman?n bu kulvara bir süre katk? yapmayaca??n? gösterirken yüksek de?erli sat??lar?n alt?nda küçük segmentlerde unutulmak istemedi?ini belirtiyor. BoomSound teknolojisin içerisinde bar?nd?ran HTC 606w ola?anüstü ses özelli?iyle segmentte fark yaratarak bir ad?m öne ç?kmaya çal??acakken tasar?m?yla Nokia Lumia serisini bir hayli and?rd???n? söyleyebiliriz.

Gelen bilgilere göre HTC 606w 1.2 GHz gücünde çal??an ve çift çekirdekle performans sa?layan bir i?lemci kullan?yor ve 1 GB Ram bulunduracak. 4.3 inç büyüklü?ünde ekrana sahip olan telefon 720p kalitesinde video kayd? gerçekle?tirebilecekken 8 GB dahili haf?za bulunduracak ancak 16 GB’l?k bir opsiyonunun daha olmas? bekleniyor. ??letim sistemi olarak Android 4.1.2 Jelly Bean ve Sense 5 arayüzü kullanmas?na kesin gözle bak?lan HTC 606w’nin arka yüzündeki kamera 8 MP iken ön yüzündeki kamera 1.6 MP. HTC 606w ç?k?? tarihi, gerçek ismi ve fiyat? konusunda ?u ana kadar bir bilgi gelmi? de?il.


0 Yorumlar