Günümüzün en iyi 3 internet taray?c?s?ndan biri olan ve Mozilla taraf?ndan aç?k kaynak kodlar? ile piyasaya sürülen Firefox’un yeni sürümü indirime aç?ld?. Firefox 19, beraberinde getirdi?i özellikler ile hem taray?c?y? daha kullan??l? bir hale getiriyor hem de PDF dosyalar?ndan gelecek zararl? dosyalar? engelliyor.

Firefox 19’da yeni geli?tirilen PDF.js uygulamas? sayesinde PDF dosyalar? art?k daha rahat okunuyor ve PDF dosyas? içerisine yerle?tirilmi? zararl? yaz?l?mlar?n bilgisayara girmesi engelleniyor. Art?k HTML5 ile kodlanm?? siteleri daha h?zl? açan Firefox 19 sistem aç?l???n? da h?zland?rd?. Yak?n zamanda telefonlar için bir mobil i?letim sistemi gerçekle?tiren Mozilla’n?n yeni Firefox 19’unu a?a??dan indirebilirsiniz.

Mozilla Firefox 19 indir

Mozilla Firefox 19 download


0 Yorumlar