src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/galaxy_note_3_Exynos-5-Octa-300×210.jpg” alt=”” title=”galaxy_note_3_Exynos 5 Octa” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-2110″ />

Samsung, geçti?imiz günlerde CES 2013’te 8 çekirdekli mobil i?lemcisini duyurmu?tu. Telefon sektörünü hayrete dü?üren bu i?lemcinin foyas? ise sonradan ortaya ç?km??t?: 8 çekirdek ayn? anda istenilen performans? verememekte. 1.8 GHz gücünde olan bu i?lemcinin Samsung Galaxy S4’le birlikte de?il, Samsung Galaxy Note 3 ile bizlerle tan??t?r?lmas? bekleniyor.

Asl?na bak?l?rsa internette geli?en haberler Exynos 5 Octa’n?n Samsung Galaxy S4’te de kullan?laca??, ama bu telefonun ç?k?? tarihine daha çok oldu?unu dü?ünürsek Galaxy Note 3 ile beklemek akla daha yatk?n gözüküyor. Exynos 5 Octa’n?n geli?tirilme sürecinde kullan?lan sistem daha önce Samsung Galaxy S2’de de kullan?lm??t? ve al?nan sonuç oldukça olumluydu, Exynos 5 Octa’dan da oldukça umutlu oldu?umuz belirtelim.


0 Yorumlar