src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/mega.jpg” alt=”” title=”mega” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2113″ />

MegaUpload, yakla??k bir sene öncesinde Amerikan polisleri taraf?ndan tüm dünyadan eri?ime kapat?lm??t?. ?nternet sitesinin durdurulmas?n?n ard?ndan bir süreli?ine sessizli?ini koruyan MegaUpload sahibi Kim Dotcom, yeni haberlerle kar??m?za ç?kmay? yine de uzun bir periyoda yaymam??t?. Kim Dotcom, yeni bir upload ve download sitesi aç?yor.

Mega ad?n? alacak olan bu proje yak?n bir tarihte internet sektöründeki yerini alm?? olacak. Evinde verece?i parti ile aç?l??? kutlayacak olan Dotcom, yine geçti?imiz gün Twitter hesab? üzerinden yeni sistemle alakal? çarp?c? ?eyler dedi. Dünya download sektöründeki ilklerle birlikte açaca??n? belirtti?i Mega’dan foto?raf da atan Dotcom, kullan?c?lar?n download ve upload h?z?n? art?rmak için bir sistem geli?tirdiklerini de dile getirdi.


0 Yorumlar