src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/general_mobile_e_tab_4g.jpg” alt=”” title=”general_mobile_e_tab_4g” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1364″ />

Dünyan?n en ince, en küçük tableti sonunda seri üretime geçti. General Mobile taraf?ndan üretilen E-Tab sat??lar? neredeyse dünyan?n her yerinde ba?lad?. Tabi malesef ?u an için ülkemizde sat?lm?yor ama yak?n bir zamanda Türkiye’de de sat?laca?? müjdesini verebiliriz.

General Mobile Etab 4g fiyat? hakk?nda henüz bir aç?klama yap?lm?? de?il. General Mobile’?n Türkiye yöneticilerinden bir aç?klama bekleniyor. General Mobile E-tab 4g teknik özelliklerine bakacak olursak 10.1 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip oldu?unu söyleyebiliriz. Ayr?ca E-tab 4g’nin kal?nl??? sadece 8.5 mm. General Mobile E-tab 4g Android i?letim sistemi kullan?yor, önde ve arkas?nda kamera bulunuyor ve son olarak da yar?m kiloluk bir a??rl??a sahip.


0 Yorumlar