src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/windows_81-300×187.jpg” alt=”” title=”windows_8″ width=”300″ height=”187″ class=”alignnone size-medium wp-image-1361″ />

Windows 8’in ç?kmas?na sadece on günlük bir süre kald?. Bu süree dair bir video daha Microsoft taraf?ndan yay?mland?. Windows 7 ile kullan?c?larda olan sayg?nl???n? en üst düzeye ç?karan ve Mac ile Linux’a hiç ?ans tan?mayan Microsoft, Windows 8’in de reklam?n? çok ba?ar?l? bir ?ekilde gerçekle?tirmi?ti.

Microsoft taraf?ndan yay?mlanan yeni videonun ad? Windows 8 is Coming Soon, yani Windows 8 Çok Yak?nda Geliyor. On gün sonra tan?t?m? yap?lacak olan i?letim sistemi için yap?laca reklam harcamalar?n?n toplam maliyeti 1 milyar dolar? bulacak. Metro arayüzü de ilk defa Windows 8 ile birlikte bizlere sunulacak.


0 Yorumlar