GetContact; ço?u ki?inin merak etti?i ve kulland??? bir uygulama olarak s?kl?kla telefonlara indiriliyor ancak baz? tehlikeleri de beraberinde getirebilir! Sizin ad?n?z? rehbere kim hangi isimle kaydetmi? ö?renmek isterken güvenli?inizi riske atabilirsiniz. Uygulama h?zla yay?lmaya ve tan?nmaya devam ederken, uzmanlar taraf?ndan uyar?lar yap?l?yor.

GetContact’te Kullan?c?lar Rehberlerini Payla??yorlar!

Son zamanlar?n popüler uygulamalar?ndan biri GetContact! Ço?u ki?i bu uygulamay? mobil telefonlar?na indiriyor ve kendi rehberlerini de uygulama ile payla??yor.

GetContact’te en çok ilgi uyand?ran durum sizin isminizin de birinin rehberi sayesinde sisteme kaydolmu? olmas?! Sizin numaran?z? ilk kim uygulama ile payla?t?ysa isminiz o ki?inin rehberindeki gibi kaydoluyor.

GetContact’i indirdikten sonra kendi isminizi arama bölümüne girdi?inizde nas?l kaydedildi?inizin bilgisi ekrana geliyor. Burada riskli olan durum ise hem kendi hem de rehberinizde bulunan ki?ilerin bilgilerini uygulamaya veriyor olman?z!

GetContact veri havuzunda kullan?c?lar taraf?ndan verilen numaralar ve isimler toplan?yor. Bilinmeyen ki?ilerle bu bilgilerin payla??lmas? mümkün ve bu da belli bir güvenlik riski do?uruyor.

?sterseniz uygulaman?n “Ayarlar” bölümünden numaran?z? sildirebilirsiniz. ??lemin tamamlanmas? ise genellikle 24 saat sürebiliyor.


0 Yorumlar