src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Gigaset.jpg” alt=”Gigaset” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4698″ />

Zaten fazlas?yla dev olan Android tablet piyasas?na bir dev isim daha giriyor: Gigaset. Almanya’da kablosuz telefon üreten ve ülke içinde olsun, telefonunu kulland?rd??? ülkelerde olsun iyi bir izlenime ve pazar pay?na sahip olan Gigaset tablet konusunda Android kullanaca??n? aç?klad?. Gelen bilgilere göre Gigaset tablet bizlere bugünlerde sunulacak. ?ki farkl? modelsat??a sunulacak, ancak Türkiye’ye ne zaman gelece?ini bilmiyoruz.

?ki farkl? ürünle piyasaya giri? yapaca??n? belirten Gigaset, sekiz inçlik QV830 ve 10 inçlik QV1030 modelleri ile art?k kendisini gösterece?e benziyor. Üst model dört çekirdekli Tegra 4 i?lemci mimarisine sahip olacak. Ç?k??? Almanya’da gerçekle?ecek olan tabletlerin Amerika gibi uzak pazarlara kadar da??t?lmas?, uzun bir süreye yay?laca?a benziyor.

QV8030 modelinin teknik detaylar?, 1.2GHz dört çekirdekli MediaTek çip, 1024 X 768 ekran çözünürlü?ü, 8GM depolama alan? ve 1.2 mega piksel kamera ?eklindeyken, QV1030; 1.8GHz dört çekirdekli Tegra 4 çip, 2560 X 1600 ekran çözünürlü?ü, 16GB depolama alan? ve 1.2 mega piksel kamera ile donat?lm?? durumda. Andorid tabletlerin en büyük dezavantaj?ysa nispeten eskimi? olarak kabul edebilece?imiz Android 4.2 Jelly Bean kullan?yor olmalar?.

Aral?k ay?n?n ilk günlerinde piyasada olaca?? iddia edilen tabletler, 199 Avro ve 369 Avro fiyat etiketleriyle sat??a sunulacak.


0 Yorumlar