Toshiba Satellite W30t

Dizüstü bilgisayar konusunda dünyan?n en iyi birkaç üreticisinden biri olarak gösterilen Toshiba, iki yeni modelini daha geçti?imiz günlerde tan?tt?. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullan?labile Satellite W30t özellikleri üst seviye bir kullan?c?y? dahi tatmin ederken tasar?m konusunda da ayn? sözleri sarf edebiliriz. Henüz Toshiba Satellite W30t fiyat konusuda hiçbir aç?klama gelmi? de?il, ancak i?letim sistemi konusunda Windows 8.1’i seçti?ini biliyoruz.

Tek bir dayan?kl? cihaz?n sahip oldu?u gibi kompakt bir biçimi olan bu 2’si bir arada bilgisayar Toshiba’n?n izlerini ta??yor; di?er Toshiba PC ürünlerinde de bulunan ay?rt edici ve yüksek kaliteli tasar?m? yans?t?yor. Toshiba’n?n tasar?m ve mühendisli?i sayesinde her yerde sa?lam bir yap? ve güvenilir performans sergiliyor.

Satellite W30t ile W30Dt, tek bir cihaz olarak kullan?ld?klar?nda daha uzun pil ömrü sunmak için hem klavyede hem de tablette birer pil ile donat?lm??t?r. Standart bir dizüstü bilgisayar?n i?levselli?ini ikiye katlayan cihazlar, çok yönlü bir bilgisayar deneyimi için Windows 8.1’in tüm geli?mi? özelliklerinin kullan?labilmesini sa?layan mükemmel ürünlerdir.

Satellite W30t, Intel® HD Graphics 4200 ile entegre 4. nesil Intel® Core™ i?lemciler ile donat?lm??t?r. W30Dt ise ultra dü?ük güç tüketimine sahip AMD A4-APU Serisi i?lemciler veya AMD Radeon HD 8180 ekran kart?n?n fans?z modeline sahiptir. Tablette bulunan 500GB sabit disk, i? dökümanlar? ve e?lence içerikleri için bol miktarda depolama alan? sunarken, dahili 4GB DDR3L ise yüksek h?zda performans sa?lamaktad?r.

Yüksek kaliteli içerikler
DTS® Studio Sound muhte?em bass tepkisi, ak?ll? ses düzeyi ayar? ve diyalog iyile?tirme özellikleri ile yüksek kaliteli hoparlörlerden daha geli?mi? ve sarmalayan ses performans? elde edilmesini sa?l?yor. Keskin ve net HD IPS ekran ile birlikte, oldukça etkileyici ses ve görüntü deneyimi sunuyor. Ekran?n kaplamas? ise göz zevkini bozan lekeler ve parmak izlerinin olu?mas?n? engelliyor. Yüksek çözünürlüklü webcam ve entegre mikrofon, kaliteli video kayd? ve kesintisiz, net video görü?meler yap?lmas?n? sa?l?yor. Video kalitesi, tabletin arka ayd?nlatmas?n? ortama göre otomatik olarak ayarlayan ortam ????? sensörleri sayesinde daha da art?yor.

Kullan?c?lar, ekran?n on parmakla dokunu?u destekleyen kapasitif dokunmatik teknolojisi sayesinde oyunlar ve di?er dokunmatik temelli uygulamalar?n da keyfine varabilirler. Kenardan kenara ç?k?nt?s?z ekran, daha geni? bir dokunma alan? ve daha rahat temizlik imkan? sa?lamak için çerçevesiz olarak tasarlanm??t?r.

Kolay ba?lant? seçenekleri
Tablet, daha h?zl? aktar?m için bir Micro-USB giri?i ve televizyona kolay ba?lant? sa?layan bir Micro-HDMI® giri?i ile foto?raf ve di?er içerikleri yüklemenin yan? s?ra depolama kapasitesini artt?rmak için de kullan?labilen bir Micro-SD kart yuvas?na sahip. Intel® WiDi1 ve Wi-Fi® Sertifikal? Miracast sayesinde kullan?c?lar uyumlu cihazlarla içerik payla??m? da yapabilirler. Ek olarak klavyede, bilgisayar kapal? oldu?unda bile mobil cihazlar? ?arj edebilen USB Uyku ve ?arj özelli?ine sahip bir adet USB 3.0 giri?i bulunmaktad?r.

Toshiba Satellite W30t ve W30Dt:

• 10 parmak destekli dokunmatik kapasitif 13,3″ HD IPS ekran
• 500 GB’a varan HDD
• 4GB DDR3L
• T[i]ablet ba?lant?lar?: 1x Mikro-USB, 1x Mikro-HDMI®, 1x Mikro-SD, Kablosuz LAN, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi® Sertifikal? Miracast için haz?r
• Klavye ba?lant?lar?: USB Uyku ve ?arj özelli?i ile 1x USB 3.0
• DTS® Studio Sound ile yüksek kaliteli stereo hoparlörler
• Entegre mikrofon ile HD webcam
• ??letim Sistemi: Windows 8.1

Toshiba Satellite W30t:

• Intel® HD 4200 ekran kart? ile 4. nesil Intel® Core™ i?lemci
• Intel® WiDi™
Toshiba Satellite W30Dt:
• Fans?z AMD Radeon HD 8180 ekran kart? ile AMD A4-APU serisi


0 Yorumlar