src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/gmail_kalkiyor.jpg” alt=”” title=”gmail_kalkiyor” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1182″ />

Microsoft’tan ?ok eden bir aç?klama geldi. Google hizmeti alt?nda bulunan Gmail ve Calender gibi uygulamalar Kas?m ay?n?n ortas?ndan itibaren Internet Explorer’da çal??mayacak. Google’?n neden Microsoft’a kar?? böyle bir tav?r ald??? ise kafa kar??t?r?yor.

15 Kas?m’dan sonra birçok Google program?n? desteklemeyecek olan IE 8’i art?k kullanamayaca??z desek yeridir. Hala IE kullanmak isteyen kullan?c?lar ya yeni sürümü yüklemeli, ya da boyun e?ip ba?ka bir taray?c? kullanmak zorundad?rlar. Asl?nda Google’?n politikas?n? de?erlendirecek olursak iyi bir sonuç alacaklar gibi gözüküyor çünkü IE’yi b?rak?p Chrome’a geçmek büyük bir ihtimal. Son zamanlarda gelen yeni özellikleriyle de Firefox’u geçmeyi ba?aran Google Chrome, ?u an en çok kullan?lan taray?c? konumunda.


0 Yorumlar