src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/usb_pd_nedir.jpg” alt=”” title=”usb_pd_nedir” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1179″ />

10 y?l? a?k?n süredir tüm bilgisayar ve mobil cihazlarda kulland???m?z USB portlar?n?n devri art?k bitmek üzere. Yeni geli?tirilen bir USB sistemi ile kablosuz veri aktar?m? sa?lanacak ve bu veri aktar?m h?z? kabloluya göre çok daha h?zl? olacak.

Ancak bu USB PD’nin kablolu türleri de ç?kacak ve bu kablolular inan?lmaz bir güç sa?layacak. Normal USB 3.0’lar ?u anda en fazla 4.5 watt’l?k güç sa?layabilirken USB PD 100 watt’l?k bir güç vereceke ve bu sayede laptop gibi cihazlar?m?z? elektrik kablosuz, USB ba?lant?s? ile ?arj edebilece?iz ve bu da devrim gibi bir ?ey oluyor. Bu teknolojinin arkas?nda ise büyük firmalar var. Intel ve Microsoft gibi firmalar teknolojiyi kullanacaklar?n?n garantisini ?imdiden vermi? durumda.


0 Yorumlar