src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/godaddy_saldirisi-300×158.jpg” alt=”” title=”godaddy_saldirisi” width=”300″ height=”158″ class=”alignnone size-medium wp-image-1091″ />

Anonymous, GoDaddy’ye sald?rd?! Dünyan?n en büyük domain ve hosting sat?c?lar?ndan biri olan Go Daddy, dünden beri çal??amaz halde. Bununla birlikte GoDaddy üzerinden i?lerini yürüten internet sitesi sahipleri de ma?dur olmu? durumda çünkü sald?r?dan sonra GoDaddy’de hosting veya domain bulunduranlar da sitelerine ula?am?yor.

Neyse ki internet siteleri aç?lm?? durumda. Ama dünyan?n en büyük hosting ve domain sat?c?s? olarak ön görülen Go Daddy’nin büyük bir marka de?eri kaybetti?i kesin. Anonymous ise kesin bir aç?klama yapmasa da bir ipucu verdi bizlere. Twitter hesaplar? üzerinden yapt?klar? aç?klama ?u sözleri kulland?lar : “#tangodown Global internetin yüzde 99’unu kapatmak isteyen var m??” Bakal?m önümüzdeki günlerde ne gibi i?ler dönecek. teknoloji


0 Yorumlar