src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/turkcell_superonline_numara_tasima-300×200.jpg” alt=”” title=”turkcell_superonline_numara_tasima” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-1088″ />

Turkcell Superonline ev telefonunda sabit ücret zorunlulu?unu kald?rd?. Sabit hatlarda numara ta??nma döneminin ba?lanmas?n?n ard?ndan en çok numara ta??nan operatör Tukcell Superonline oldu. Turkcell Superonline, numara ta??ma döneminin ba?lad??? tarihten beri 185 bin yeni numara kaydettirmeyi ba?lad? kendi üzerine.

Numara ta??ma döneminin üzerinden toplam 3 y?l geçti. ?u ana kadar toplam 210 bin civar? bir numara ta??n?rken bunlar?n 185 bini Turkcell Superonline’a oldu. Önceden Turkcell Superonline’a geçenlerde sabit ücret tarifesi vard?. Bu yüzden pek bir ta??nma oran? yakalayaman Turkcell sabit ücret kampanyas?n? kald?rd?ktan sonra büyük bir gelir elde etmeyi de ba?ard?. 3 y?ll?k süre içerisinde toplam 185 bin sabit telefon abonesi üyeliklerini Turkcell Superonline’a ald?. Turkcell Superonline’a geçi? yapan ilk üç ?ehir ise ?stanbul, Ankara ve ?zmir. Turkcell Superonline, internet hatlar?nda 100 megabite kadar h?z eri?imi sa?l?yor.


0 Yorumlar