src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/google-analytics-urun-guncellemesi-300×206.jpg” alt=”” title=”google-analytics-urun-guncellemesi” width=”300″ height=”206″ class=”alignnone size-medium wp-image-1032″ />

Google, geçen ay gerçekle?tirdi?i yenilikleri aç?klad?. Google Analytics sisteminde birçok yenilik yapan Google, yapt?klar? de?i?iklikleri de aç?klad?. Google Analytics’de yap?lan de?i?iklikler en çok e-ticaret ile ilgilenenleri kaps?yor. Google ayr?ca e-ticaret siteleri için özel paneller de düzenledi. Ama Google’?n getirdi?i en güzel yenilik oalrak sayfa k?yasland?rma gözüküyor.

Zaten Google Analytics kullan?s?ysan?z Google sizi e-mail arac?l??? ile yeniliklerden haberdar etmi?ti. Bizim bu yaz?m?z hala kullanam?? ama kullanmay? isteyeceklere yönelik olacak. Yeni gelen özelliklerle siteniz içinde bulana sayfalar? kar??la?t?r?p hangisinin size daha faydal? oldu?unu veya olaca??n? ö?renebiliyorsunuz. Ayr?ca içeriklerinizi de test edebiliyorsunuz. Sayfa de?erini ö?renerek ne tür konular aç?p google’dan trafik çekebilece?inizi rahatl?kla ö?renebilirsiniz.


0 Yorumlar