src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/yeni-ipad-cikis-tarihi-300×210.png” alt=”” title=”yeni-ipad-cikis-tarihi” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-1035″ />

Apple dün iPhone 5’i 12 Eylül’de tan?taca??n? kesin olarak aç?klad?. Ama as?l beklenen iPhone 5’in nas?l olaca?? de?il çünkü tüm özellikleri gün yüzüne ç?km??t?. Yap?lan tan?t?mda beklenen di?er bir materyal de yeni iPod. iPod’un iPhone 5 ile birlikte tan?t?lmas?na kesin bir gözle bak?l?yor.

Daha önce ortaya at?lan iddialarda mini iPad’in de bu fuarda tan?t?labilece?i söylenmi?ti. Ama mini iPad’in iPhone’u gölgeleyece?i dü?üncesiyle bu karardan vazgeçilmi? gibi gözüküyor. Fuarda iPod tan?t?l?rsa Apple 12 Eylül’de büyük bir ç?k?? yakalam?? sa?layacak. Yine de henüz kesin olarak aç?klanmasa da iPod’un tan?t?laca??, Amerika’dan gelen haberler bu yönde.


0 Yorumlar