Googlei Bulut depolama alanlar?yla beraber Google Dökümanlar?’nda kapasitesini artt?rd?. Bundan sonra ücretsiz olarak 5 GB’l?k döküman? kullanma imkan?m?z olacak.

Google’?n Docs uygulamas?yla art?k hem mobil telefonlardan hem de internet üzerinden birçok dosyaya anl?k ula?ma imkan? olacak.


0 Yorumlar