src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/google_dracula-300×155.jpg” alt=”” title=”google_dracula” width=”300″ height=”155″ class=”alignnone size-medium wp-image-1530″ />

Google belki de edebiyat tarihinin en büyük yazarlar? aras?nda bulunan Bram Stoker’?n 165. do?um y?l?n? unutmad?. Bu y?lda ya?ay?p da Dracula’y? bilmeyen yoktur. Aslen bir kitap karakteri olan Dracula, Bram Stoker taraf?ndan tam yedi y?lda yaz?lm??t?r ve ?u anda ünü çok daha fazlad?r.

Ama tabi ki herkes onu efsanelerden ve filmlerden tan?yor. Dracula’dan önce de vampirleri içeren bir ba?ka roman, Kaz?kl? Voyvoda vard?. Bram Stoker, Kaz?kl? Voyvoda’dan esinlenerek böyle bir roman yazd???n? daha önce de belirtmi?tir. Google’? bu doodle’? yüzünden tebrik ediyoruz, e?er kitab? okumad?ysan?z okuman?z? öneriyoruz.


0 Yorumlar