src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/intel_ssd.jpg” alt=”” title=”intel_ssd” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1533″ />

SSD’ler uzun bir dönemdir gelece?in depolama birimleri olarak gösteriliyor. HDD’ye göre çok daha h?zl? çal??an ve çok daha güvenli olan SSD’lerin yay?lmamas?n?n ?u ana kadarki tek nedeni fiyatlar?n?n çok pahal? olmas?yd?. Ama Intel’den gelen aç?klama belki de yeni döneme geçi?in müjdesi olabilir.

Intel yapt??? aç?klamada yeni üretti?i SSD’lerin fiyatlar?nda indirime gidece?ini aç?klad?. Ayr?ca Intel son üretti?i SSD serisi bir önceki seriye oranla 15 kat daha fazla h?zl? çal???yor. 2013 y?l?nda sat???na ba?lanacak olan disklerin fiyatlar? 200 dolardan ba?layacak ve 695 dolara kadar artacak. En az 100 GB, en fazla 400 GB’l?k SSD diskler üretilecek.


0 Yorumlar