Google, Chrome OS  ve yeni hizmeti Google Drive’? daha de geli?tirmeyi planl?yor.

Buna göre, Chrome OS kullan?rken, i?letim sisteminde bulunan ana ö?eleri de Google’?n bulut hizmeti Drive’a yükleme imkan? olacak. Seçim ?ans?n?z?n olmas? da ihtimaller aras?nda.


0 Yorumlar