Google Haritalar’a Gelen Yeni Özellik

Google Haritalara gelen yeni özellik sayesinde art?k kullan?c?lar araçlar?n? nereye park ettiklerini ve park etmi? olduklar? yeri hat?rlayabilecekler. Google Haritalara gelen bu yeni güncelleme sürücülerin araçlar?n? nereye park ettiklerini hat?rlamalar?n? oldukça kolayla?t?r?yor.

Android i?letim sistemi kullanan kullan?c?lar araçlar?n? b?rakm?? olduklar? park yerini haritaya ekleyebilmek için mavi noktaya hafifçe vurduktan sonra, ‘‘Park Yerini Kaydet’’ dü?mesine dokunarak park yerini kaydedebilecekler. Kaydetme ba?ar?l? oldu?u takdirde ise araban?n park edilmi? oldu?u noktaya dair bir etiket görüntülenecek.

Daha Fazlas? Var

Park etmi? oldu?unuz araban?n etiketi üzerine daha fazla ayr?nt? ekleme imkan? da mevcut. Araban?z?n bulunmu? oldu?u seviye 1 ve nokta 1 gibi bilgiler de eklenebilecek. Bu sayede haritalara bir hat?rlatma uyar?s? konulmakla birlikte, park yerinin görüntüsü de eklenebilecek.

?OS i?letim sistemine sahip olan kullan?c?lar ise, mavi noktaya hafifçe vurarak ‘‘Park Yeri Olarak Ayarla’’ seçene?ini tercih edecek. Haritada görünen park yeri etiketi arkada?larla payla??labildi?i gibi park alan?n?n resimleri ve görüntüleri de görüntülenebilecek.

Bütün bunlar?n yan? s?ra; araca Bluetooth veya USB ses arac?l???yla ba?land???n?z durumda arac?n ba?lant?s?n? kestikten sonra park yeri otomatik olarak haritaya eklenebilecek.

 


0 Yorumlar