src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/Google-Project-Glass-300×224.jpg” alt=”” title=”Google Project Glass” width=”300″ height=”224″ class=”alignnone size-medium wp-image-2743″ />

Google’?n senelerdir üzerinde çal??t??? ve art?k çok k?sa bir süre sonra ilk ki?iler taraf?ndan test edilecek olan Google Project Glass’?n tüm özellikleri belli oldu. Google Project Glass, son y?llar?n en büyük teknolojik geli?mesi olarak varsay?l?rken geçti?imiz senenin en büyük icad? unvan?n? da Times taraf?ndan alm??t?. Bu kadar geli?meye ra?men Google yeni ürününün neredeyse hiçbir özelli?ini bizlere sunmam??t?. Sonunda Google Project Glass’dan baz? özellikler bizlere sunuldu. ??te yeni Project Glass için aç?klanan özellikler.

Project Glass üzerinde hiçbir ayr? ekran bulunmayacak. Görüntü direkt olarak gözlük camlar?nda belirecek ve 2.4 metre gibi bir mesafeden 25 inçlik bir görüntü sa?layacak. Project Glass 16 GB dahili haf?za ile bizlerle bulu?acak ki bu haf?zan?n piyasada bulunan ço?u cep telefonunda bile bulunmad???n? belirtelim. 5 MP kalitesinde kameraya sahip olan Google Project Glass, 720p çözünürlük kalitesinde video kayd? gerçekle?tirebiliyor. Google Project Glass’ta Android 4.0 i?letim sistemi bulunacak ve GPRS Wi/Fi da destekleyecek. 4G LTE deste?i sunup sunmayaca?? ?imdilik bilinmiyor. Google Project Glass fiyat? 1.500 dolar, ?imdi ön sipari? verebilirsiniz.


0 Yorumlar