src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/Samsung-Galaxy-S4-300×256.png” alt=”” title=”Samsung Galaxy S4″ width=”300″ height=”256″ class=”alignnone size-medium wp-image-2746″ />

Turkcell ile ülkemizde sat?lmaya ba?lanacak olan Samsung Galaxy S4 bu ay?n sonunda tüm dünyada ayn? anda raflardaki yerini alacak. Exynos 5 Octa i?lemci ile çal??acak olan telefon iki ay önce New York’ta gerçekle?tirilen mükemmel bir etkinlik ile tan?t?lm??t?. Turkcell’in WEB sayfas?nda görülen fiyat listesine göre Samsung Galaxy S4 fiyat? 1.999 TL. Telefonun ç?k?? dönemini ve bundan birkaç ay önce ç?kan telefonlar? göz önünde bulundurursak bu sefer ülkemize normal bir fiyatla geldi?ini söyleyebiliriz. Bildi?iniz gibi iPhone 5, 3 bin liradan fazla bir fiyatla bizlerle bulu?mu?tu.

Samsung Galaxy S4’ün 1.999 TL’lik fiyat? 16 GB dahili haf?za bar?nd?ran modeli için geçerli. Samsung yapt??? tan?t?mda telefonun 32 ve 64 GB’l?k modellerinin de olaca??n? belirtmi?ti, onlar?n fiyat? ise henüz ortaya ç?km?? de?il. ?ki hafta içinde teknoloji marketlerindeki ve büyük ihtimal tüm operatörlerin ma?azalar?nda yerini alacak olan Samsung Galaxy S4 fiyat? böyleyken özelliklerini geçti?imiz yaz?lar?m?zda yapt???m?z incelemelerde sizlere sunmu?tuk. Bakal?m 32 ve 64 GB’l?k modellerin fiyat? ne kadar olacak? Tekrar hat?rlatal?m ki Samsung Galaxy S4 fiyat? 1.999 TL.


0 Yorumlar