Hashtag Arama Motoru Geli?tirildi, Hashtag’ler sosyal medyan?n en önemli konumunda yer al?yor. Bu nedenler ç?k??la kullan?m? gün geçtikçe artan hashtag’leri tek bir çat? alt?nda toplayan bir arama motoru geli?tirildi. Arama platformunun ad? Hshtags.com

“Hshtags” adl? arama motoru, sosyal medya platformlar?ndaki içerikleri indeksliyor ve bu platform üzerinden sosyal a?larda payla??lan hashtag’ler görüntülenebiliyor.

Geli?tirilen ilk sosyal a? motoru olan Hshtags, ?imdilik tüm sosyal a? platformlar?n? kapamamakla beraber Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Tumblr’daki hashtag’leri sunabiliyor.

Hshtags üzerinden arama gerçekle?tirilirken hangi platformdan tarama gerçekle?tirilece?i belirlenebiliyor, filtreleme yap?larak dar kapsaml? sonuçlar görüntülenebiliyor. Bu fonksiyonu üstlenen, sosyal medya hashtag’i arama odakl? yap?lar daha önce baz? arama motorlar?na gömülü ?ekilde gelmekteydi, ancak Hstags adl? arama motoru bu görevi ba?l? ba??na üstlenen ilk yap? olarak öne ç?kt?.


0 Yorumlar