src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/HCL-ME.jpg” alt=”” title=”HCL ME” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2600″ />

Dünyan?n her yerinde de?il de belli kesimlerde büyük pazar paylar?na sahip olan HCL ?imdi Türkiye pazar?na da giri? yap?yor. Özellikle Dubai ve Do?u Asya’da büyük sat??lar elde eden firma basit ama oldukça kullan??l?, en fazla satan tableti HCL ME ile Türkiye’de ilk sat???n? gerçekle?tirecekken Türkiye üzerinden tüm Avrupa’ya ç?kmay? da planl?yor. HCL ME tabletler basit bir yap?ya ve orta segmentteki özelliklere sahip olurken genç kesime daha fazla hitap edece?i kesin, ayr?ca tabletin fiyat? da oldukça uygun.

Nisan ay?ndan itibaren teknoloji marketlerindeki yerini alacak olan HCL ME tabletler 9.7 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip. Cihaz?n ekran? di?erlerinin tersine dikdörtgen de?il de kare. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan HCL Infosystems Ltd. EMEA Bölgesi Ba?kan? ve Mobility Bölüm Ba?kan? Srinath Nagarajan, Türkiye’nin kendi firmalar?n?n global olarak büyüme amac? için büyük bir liman oldu?unu, giri?lerini çok iyi yapacaklar?na inand?klar?n? ve Türkiye pazar?n? iyi bildiklerini dile getirdi. Android 4.1 Jelly Bean ile sat??a sunulacak olan HCL ME tabletler 1 GB Ram, 16 GB dahili haf?za ve 1.2 GHz’lik i?lemcilere sahipler. HCL ME fiyat? ise 599 TL.


0 Yorumlar