src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/ThinkPad-T431s.jpg” alt=”” title=”ThinkPad T431s” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2597″ />

Son birkaç ay içerisinde Ultrabooklar?n say?s? oldukça artt?. Bu cihazlar?n neredeyse hepsi en üst segmentte yer al?rken orta hallileriyle de kar??la?t?k. Google’?n Chromebook’lar?yla rahat yar??abilecek durumda olan Ultrabooklara bir yenisi daha eklendi. Lenovo’nun Ultrabook serisi olan ThinkPad ailesine bir yeni model daha kat?ld?. Lenovo ThinkPad T431s ad?ndaki bu modelimiz tam 14 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip. Ultrabook bu ekran?yla 1600×900 çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sa?layabiliyor.

Lenovo ThinkPad T431s içerisinde Intel HD grafik kart? bulunurken ön yüzünde bulunan kameran?n 720p kalitesinde görüntü kaydedebildi?ini belirtelim; normalde ön kameralar pek iyi bir kaliteye sahip olmazlard?. Bilgisayar birinci elden sat?l?rken 4 GB Ram ile kullan?c?larla bulu?acak, ama yap?lacak de?i?iklikler ile 16 GB’a kadar ç?kar?lmas?na imkan tan?n?yor. ?çerisine Bluetooth 4.0 teknolojisi de bar?nd?ran ThinkPad T431s, 2.7 GHz’lik Intel Core i5 ile çal??makta. Bunun i7’li modelinin gelece?i de belirtildi. Lenovo ThinkPad T431s fiyat? 950 dolar olarak belirlendi. 320 GB’l?k HDD bar?nd?racak olan Ultrabook ayd?nlatmal? klavyeye ve 20 farkl? hareketi tan?yabilen bir sensöre de sahip. Cihaz?n touchpad’inde geli?mi? özellikler de yer al?yor.


0 Yorumlar