src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/hp_chromebook-300×231.jpg” alt=”” title=”hp_chromebook” width=”300″ height=”231″ class=”alignnone size-medium wp-image-2192″ />

Mobil sektörüne yava? yava? bilgisayarlar?n sonunu haz?rlad??? a?ikar bir gerçek. Windows 8 i?letim sistemi ile tekrar bir yükseli?e geçmesi beklenen bilgisayar üreticileri malesef istediklerini burada bulamam??lard?. Ancak ard?ndan Chromebook’un ç?kmas? i?leri biraz de?i?tirdi gibi gözüküyor; Samsung ile Acer buradan iyi dönü?ümler ald?lar.

Acer’?n ba?kan? Jim Wong’dan Chromebook’u öven aç?klamalar?n gelmesinin ard?ndan HP de bu i?e soyunmu? gibi gözüküyor. ?nternette dola?an haberlere göre HP Pavilion Chromebook ad?nda bir bilgisayar piyasaya sürecek. Gelen PDF dosyas?na göre bu bilgisayar 1.1 GHz Celeron i?lemciye, 2 GB sanal belle?e ve 16 GB da SSD diske sahip olacak. 14 inçlik ekran?yla görüntü sa?layacak olan HP Chromebook fiyat? henüz kesinle?medi. Ancak bilgisayar?n resmi olarak aç?klanmas? en fazla 2 ay sürecektir.


0 Yorumlar