src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/blackberry_world.jpg” alt=”” title=”blackberry_world” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2189″ />

Dünyan?n en büyük telefon geli?tiricilerinden olan RIM, telefonlar? için haz?rlad??? uygulama ma?azas?n?n ismini de?i?tirdi. Daha önceden Blackberry App World ad?nda olan uygulama pazar? art?k Blackberry World ad?yla an?lacak. Bundan birkaç sene önce liderler aras?nda yer alan firman?n bugünlerde çok kötü durumda ama umutlu bir ?ekilde bekledi?ini söyleyebiliriz.

2 gün sonra, 30 Ocak’ta iki telefon ve bir yeni i?letim sistemini bizlere sunacak olan Blackberry son ?ans?n? kullanacak; zira Apple ve Samsung ?u anda sektörün tek hakimi. Blackberry 10 i?letim sistemi beta testlerden al?nan sonuçlara göre hem Android hem de iOS’dan daha iyi bir sistem ama bunun gerçek oldu?una en son kullan?c? karar verecek. Nokia’n?n böyle bir virajdan Lumia ile s?yr?ld???n? biliyoruz; umar?z RIM de yine sektör içerisindeki yerini korur.


0 Yorumlar