HP Plus 7

Bilgisayar sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan HP, son iki senedir tablet sektöründe de fazlas?yla yat?r?m yap?yor. ?irket son olarak yeni bir tableti daha tan?tt?. Windows de?il de Android i?letim sistemine sahip olan, HP Plus 7 ad?ndaki yeni nesil tablet orta segment teknik özelliklere sahip olurken fiyat? da gayet uygun. HP Plus 7 fiyat? olarak 99 dolar aç?kland?. Tabletin Türkiye’ye gelmesine de kesin bir gözle bak?l?yor.

ABD’de gittikçe artan Android’li tablet sat??lar? aras?ndaki pastadan daha fazla pay kapmak isteyen ?irketin bu modelindeki 100 dolar?n alt?ndaki çarp?c? fiyatland?rmas? dikkat çekici. Peki HP Plus 7 ne gibi özelliklerle tüketiiclerin kar??s?na ç?k?yor?

Hangi özellikleri öne ç?k?yor?
Android 4.4.2 ile gelen tablet; 1GHz h?z?nda çal??an Allwinner A41 i?lemciye sahip. 1GB RAM, 8 GB dahili depolama kapasitesi ve microSD kart deste?i öne ç?kan özellikleri. Ön ve arka yüzünde birer kameras? bulunan HP Plus 7’nin arka kameras? 2 megapiksel çözünürlükte foto?raf çekimine olanak tan?rken ön kamera ise VGA çözünürlük sunuyor.

Kamera konusunda iddias? bulunmayan 7 inçlik tabletin 1024 x 600 çözünürlükte ekran?, 2800mAh bataryas?, bilgisayar ekran?n? kablosuz olarak tablete yans?tma olarak özetlenebilen Miracast teknolojisi öne ç?kan di?er özellikleri aras?nda. Ürünün Türk pazar?nda sat???na ba?lan?p ba?lanmayaca?? henüz bilinmiyor.


0 Yorumlar