HTC Desire 200

Geçti?imiz dönemde HTC Desire 600’ün tan?t?m?n? gerçekle?tiren HTC’nin yeni bir telefonu daha internete s?zd?r?ld?. Giri? segmentinde yer alan HTC Desire 200 çok küçük bir yap?ya sahip, bir mp3 çalar boyutunda diyebiliriz. Giri? seviyesinde yer alan telefonlar?n özelliklerinin tatmin etmeyici oldu?unu biliyoruz. HTC Desire 200 de bu kal?ba uyarken yine de di?er telefonlara göre bir ad?m daha önde; hem küçük hem iyi bir performans sa?l?yor. HTC Desire 200 3.5 inçlik bir ekrana sahip ve bu ekranla 320×480 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sa?l?yor.

Telefonun 1 GHz gücünde çal??an bir i?lemcisi bulunuyor ve Ram’i de 512 MB. 4 GB’l?k dahili haf?zas?yla küçük segmentte bu önemli özelli?e yer veren telefon bin 400 mAh’l?k bataryas?yla uzun ömür sa?l?yor, küçük olmas? bu ömrü daha da art?r?yor. Gelen bilgilere göre HTC Desire 200 Android 4.0.3 i?letim sistemi kullan?yor. HTC Desire 200 fiyat konusunda henüz bir aç?klama yap?lmad? ama en fazla 150 dolar olmas? bekleniyor, ülkemize de gelmesi büyük ihtimal. ??te HTC Desire 200 için yay?mlanm?? olan tan?t?m ve kullan?m fragman?.


0 Yorumlar