src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/HTC-One-Max-300×199.jpg” alt=”HTC One Max” width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-3653″ />

HTC uzun süredir kötü bir dönemden geçtikten sonra Nisan ay?nda sat??a sundu?u One model telefonuyla kendini toparlamaya ba?lam??t?. Samsung’un Galaxy S serisi gibi bir seri yapmaya kararl? gözüken HTC, One’?n yeni modellerini bizlerle bulu?turacak ve bunlardan biri de HTC One Max olacak. Geçti?imiz günlerde bu telefon yabanc? ülkelerdeki operatörlerin listelerinde gözükürken ç?k?? tarihi de yava? yava? belli oldu. 5.9 inç boyutunda bir ekrana sahip olan telefon Eylül ay?nda bizlerle bulu?acak. Tasar?mda Galaxy Note ile büyük benzerlik ta??d???n? gördü?ümüz HTC One Max ekran?yla HD görüntü kalitesi sunacak.

Teknoloji konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olan CNet yapt??? aç?klamalarda HTC One Max’in 5.9 inçlik bir ekrana ve 2.3 GHz gücünde performans sa?layan Snapdragon 800 i?lemciye sahip oldu?unu belirtmi?ti; ayr?ca telefonun 2 GB RAM’e ve 64 GB dahili kapasiteye sahip oldu?u da gelen bilgiler aras?nda yer al?yordu. ?lk olarak O2 operatörüyle sat??a sunulmas? beklenen telefon ülkemize di?er Avrupa ülkeleriyle ayn? anda girmeyecek ve ülkemize giri?i de büyük ihtimal operatörler arac?l???yla olacakt?r. ?u ana kadar hiçbir yerli operatörden böyle bir çal??ma oldu?u hakk?nda bir aç?klama gelmi? de?il. Eylül ay?n?n ba??nda ç?kacak olan HTC One Max bakal?m ülkemize ne zaman ve nas?l bir ücretle gelecek.


0 Yorumlar