iPhone için geli?tirilen bir program sayesinde art?k birçok sosyal a? uygulamas?n? tek bir programdan yönetebileceksiniz. Hudld adl? program ücretsiz olarak AppStore’dan indirelebiliyor. Bu program sayesinde facebook, twitter, foursquare ve hatta linkedin üyeli?inizi bile ayn? anda kontrol edebileceksiniz.

Ücretsiz olarak indirilebilen bu program oldukça yararl? olacak gibi gözüküyor. Öyle ki birkaç günde bile binlerce indirilme say?s?na ula?t?. Sosyal a?lar i?in sadece man?et k?sm?yd?. RSS sistemi ile RSS linkini ba?lad???n?z tüm sitelerin anl?k payla??mlar?n? da tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Tasar?m? ne kadar kar???k olsa da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde düzelecektir çünkü çok fazla say?da ilgi görüyor. Hudld indirmek için a?a??daki linke t?klay?n?z.

Hudld indir


0 Yorumlar