src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/twitter_vine.png” alt=”” title=”twitter_vine” width=”300″ height=”295″ class=”alignnone size-full wp-image-1348″ />

Twitter, Facebook ile olan yar??ta geri kalmamak için var gücüyle yoluna devam ediyor. Vine adl? video payla??m sitesini sat?n alan Twitter, uzun süren sessizli?ine de bu hamlesiyle son vermi? oldu. Bilindi?i gibi Twitter’da önceden foto?raf ekleme yoktu ve ba?ka bir sistemi sat?n alarak Twitter’a entegre etmi?ti.

San?r?m ayn? olay Vine’? sat?n almas?ndan sonra da gerçekle?ecek. Henüz video çal??t?rmay? desteklemeyen Twitter.com, Vine’da bulunan video scriptini kendi sistemine entegre etmeye çal???yor olabilir. Vine adl? site ise sadece iOS platformunda çal???yordu. Bakal?m twitter sistemi kendi bünyesine katmak için nas?l bir çal??ma yapacak ve Vine’?n hali haz?rdaki tüm özelliklerinden yararlanabilecek mi?


0 Yorumlar