Web tabanl? yaz?l?m, tasar?m ve masaüstü ticaret yaz?l?m çözümleriyle hizmet veren yaz?l?m firmas? Ideasoft, ‘?nternet Teknolojisinin Tüm Renkleri’ slogan?yla mü?terilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Profesyonel ve tecrübeli ekibiyle mü?teri odakl? çal??an firma her geçen yelpazesine katt??? yeni proje ve yaz?l?mlarla mü?terilerine farkl? çözüm paketler sunmay? kendine hedef haline getiriyor.

Ideasoft’un çal??ma yelpazesinde, masaüstü yaz?l?mlar geli?tirme, teknoloji ve proje dan??manl???, ihtiyaca özel internet yaz?l?mlar? geli?tirmek, özel E-ticaret hizmetleri ve sanal ma?aza sistemleri yer al?yor.

?irket mü?terilerine e-ticaret paketlerini ücretsiz deneme imkan? da sunuyor. Bunu gerçekle?tirmek için ücretsiz demo talebinde bulunman?z yeterli.

http://ad.adrttt.com/aff_c?offer_id=200&aff_id=2040 linkinden ücretsiz demo talebinde bulunabilirsiniz. 


0 Yorumlar