Samsung’un AllShare servisi ile art?k telefon, tablet, televizyon gibi cihazlarda dosya oynatma imkan?n?z var. Bu sistemle cep telefonunuzdaki herhangi bir içeri?i televizyonda görmeniz mümkün.

DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisi, kablolu ya da kablosuz cihazlar aras?nda uzaktan dosya seçene?i sunuyor. Bu sistem günümüzde ba?ta cep telefonlar?, televizyon ve tabletler olmak üzere birçok cihaz taraf?ndan destekleniyor.

Samsung’un DLNA tabanl? geli?tirdi?i AllShare adl? uygulamayla, cep telefonundan ya da bilgisayar?n?zdan bir dosyay? televizyonda görme imkan?n?z var.


0 Yorumlar