src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/intel_clover_trail_atom_z276_islemci-300×241.jpg” alt=”” title=”intel_clover_trail_atom_z276_islemci” width=”300″ height=”241″ class=”alignnone size-medium wp-image-1279″ />

Intel Atom i?lemcisi ailesine bir yenisini daha ekledi. Daha önce android i?letim sistemli telefonlarda kullan?lmak üzere Atom i?lemci geli?tiren Intel, bu i?lemcisini ise tabletler için üretti. ??lemcinin gücü ise 1.8 GHz. Yeni bir teknoloji de bu i?lemide kullan?ld?. Donan?m olarak 2 çekirdekten olu?sa da 4 çekirdek i?lemci performans? sa?layacaklar.

Ancak üretimi konusunda tek bir eksik yan? var o da 32 NM teknolojisi ile üretilmesi. Bilindi?i gibi di?er tüm i?lemci üreten firmalara, genellikle Quallcom art?k 28 nm’den fazla bir de?erde üretim yapm?yor ve böylece daha iyi performans elde ediyorlar. Intel’in yeni Clover Trail Atom Z2760 adl? i?lemcisini Asus, Acer, Dell daha do?rusu akla gelebilecek ço?u tablet üreten ?irket kullanacak.


0 Yorumlar