src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini_cikis_tarihi-300×300.jpg” alt=”” title=”ipad_mini_cikis_tarihi” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1282″ />

Apple iPad Mini’nin ç?k?? tarihi internete s?zd? gibi bir ?ey. Bizim de ald???m?z haberlere göre iPad Mini 17 Ekim’de bizlerle bulu?acak. Normal iPad’le büyük bir sat?? say?s?na ula?an ve be?eni toplayan Apple yeni tabletiyle Samsung ve Google gibi ?irketlerin ç?kard??? mini tabletlere de meydan okuyacak.

iPad Mini 7.45 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve tabi ki HD görüntü kalitesi sa?layacak. Özelliklerinin iPad’den pek de?i?ik olmas? beklenmiyor. Henüz kesin bir fiyat aç?klanmad?ysa yabanc? kaynakl? internet sitelerin yazd???na göre ürünün maksimum de?eri 300 dolar olacakm??. Tabi ülkemizde daha pahal?ya sat?laca??n? rahatl?kla söyleyebiliriz.


0 Yorumlar