src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/intel_en_hizli3-300×244.jpg” alt=”” title=”intel_en_hizli3″ width=”300″ height=”244″ class=”alignnone size-medium wp-image-1230″ />

Intel, ?u ana kadar üretti?i en h?zl? i3’ü geli?tirdi. Yeni i3, önümüzdeki senenin ilk aylar?nda bizlerle bulu?acak. Peki yeni i3’ün özellikler ne, hep beraber bakal?m. Öncelikle söylemeliyiz ki i?lemcinin modeli Core i3 3240 olacak ve i5 piyasas?n? dü?ürecek gibi gözüküyor.

Ivy Bridge teknolojisini geli?tiren Intel bu sistemi tüm i?lemcilerinde kullanm??t?. Hatta i3’te bile kullanm??t? ama pek fazla i?e yaramam??t?. Kullan?c?lar?ndan ald??? ele?tiriler sonra i3’ün de h?zland?r?lma çal??malar?na ba?lad?lar ve ba?ard?lar. Bildi?imiz gibi Core i3 i?lemciler en fazla 2 çekirdek oluyor. Bu nedenle ister istemez az performans sa?lan?yor. Ama ?imdi gerçekele?tirilen i?lem ile i3 i?lemcilerin gücü 3.4 GHz’e kadar ç?kart?ld? ve 22nm teknolojisiyle üretildi.


0 Yorumlar