src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/facebook_yuz_tanima_sistemi7-300×200.jpg” alt=”” title=”facebook_yuz_tanima_sistemi7″ width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-1233″ />

Facebook’un yüz tan?ma sistemine yasak geldi! E?er bir hesapta fazla yanl?? denenmi?se kar??m?za kendimiz do?rulamak için ç?kan arkada?lar?ndan hesab?n? do?rula yöntemi art?k hiçbir Avrupa ülkesinde kullan?lmayacak. ?rlanda’dan gelen karara göre bu sistem insanlar?n mahremiyetini olumsuz etkiliyor.

Facebook’a gelen s?n?rland?rmalar sadece bu kadar de?il. Kamuoyuna aç?klanmasa da Facebook’a bildirilen daha birçok sistemin yasaklanmas?yla ilgili birçok bölüm varm??. Facebook’un sözcüsünün yapt??? aç?klamaya göre Facebook, AB’nin kararlar?n? yerine getirmeyi istiyor ama kendi kalitelerini de koruyacaklar?n? savunuyor. E?er facebook denilen de?i?iklikleri yapmaz 80 bin pound ceza ödeyecek.


0 Yorumlar