LCD TV’lerin hayat?m?za girmesinin üzerinden epey su akt???n? söylemek mümkün. Art?k tüplü televizyon neredeyse yok gibi. Ancak insano?lu her?eyde oldu?u gibi LCD TV teknolojisine de uygun ad?m abanmay? biliyor. Bu faaliyetten ç?kan son örnek de internete ba?lanan LCD TV’ler oldu. Samsung LE46B750 modeli de bu görevi hakk?yla yerine getiren TV modellerinden birisi.

Hz Motion Plus teknolojisine sahip cihazda, 1080p/24 ile destekleniyor. Ayr?ca Content Managment ve DLNA özelliklerini de cihazda bulmak mümkün. Ethernet ve üzerindeki USB giri?leri sayesinde internete girebiliyor. Bu TV’ye getirilebilecek tek ele?tiri MCFI performans? hakk?nda olabilir. Zira bu sistem biraz daha iyi çal??sayd? en az?ndan 200 Hz teknolojisindeki normal yay?nlarda daha iyi bir görüntü elde edilebilirdi.

Samsung LE 46 B 750 görüntü kalitesiyle oldu?u kadar tasar?m?yla da dikkat çekiyor.

 


0 Yorumlar