Bir süredir Vertu’yu sataca?? söylenen Nokia cephesinden konuyla ilgili haberler gelmeye ba?lad?.

Uzun bir süredir ?irkete finansal destek amac?yla satmay? planlad??? Vertu’yla ilgili haberlere yönelik  Nokia’dan bilgiler gelmeye ba?lad?. ?irketin Vertu’nun sat??? konusunda sona geldi?i belirtilirken, Vertu’yu alacak yeni firman?n ?ngiliz ?irket Permira oldu?u ifade ediliyor.

Nokia bu sat??tan toplam 265 milyon dolaar alacak.

 


0 Yorumlar