src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/06/ipad_air_2.jpg” alt=”ipad_air_2″ width=”650″ height=”500″ class=”alignnone size-full wp-image-5886″ />

Bu dönemde en çok iPhone 6 üzerinde mesai harcayan Apple çal??anlar?n?n bir yandan da iPad Air 2 için çal??malar?n? sürdürdüklerini biliyoruz. Tablet dünyas?n?n en geli?mi? üyesi olmas? beklenen iPad Air 2, ilk versiyonuna oranla önemli geli?tirmeler bulunduracak iken sisteminde, tasar?m?nda da farkl?l?klara gidilece?i biliniyor. iPad Air 2 ç?k?? tarihi halen kesin olarak bizlere aktar?lm?? de?il. Ancak testler olumlu sonuçlan?rsa sonbahar aylar?nda sat??a sunulmas? büyük ihtimal.

iPad Air 2 ürünü önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olmas?n?n yan? s?ra özellikleri ile ilgili bilgilerde gelmeye ba?lad?. 9.7 inç boyutunda olacak olan iPad Air 2 2048×1536 piksel çözünürlükte olaca?? hemen hemen kesinle?ti.

Kamera konusunda bir önceki seride kullanm?? oldu?u 8 megapiksel arka kamera ve 1.5 megapiksel ön kamera kullan?laca?? dü?ünlen iPad Air 2’de kameran?n piksel olarak ayn? fakat özellik ve çekim kalitesi olarak daha da iyile?tirilece?i konusunda net bilgilerde bulunmakta. Ve tabiki iOS 7.1 i?letim sistemi ile gelece?i beklenilen iPad Air 2’lerde bir süpriz olursa da iOS 8 i?letim sistemi ile de gelebilir. Bunun d???nda Touch ID özelli?ide yer alacak.

Piyasaya ç?k?? tarihi konusunda henüz net bir bilgi gelmezsede 2014 ekim ay?nda iPad Air 2 raflarda yerini alacak.


0 Yorumlar