iPhone 5C ve iPhone 5S

Apple’?n yeni telefonlar? iPhone 5S ve iPhone 5C için Türkiye’yi sevindirecek haberler gelmeye devam ediyor. Telefonun Avrupa ve Amerika ç?k?? tarihleri daha önceden belirtilmi?ken bu sefer ülkemiz halk? bu telefonlara sahip olmak için pek de beklemeyecek. Son dönemlerde Türkiye pazar?na önem vermeye ba?layan Apple, yeni telefonlar?n? gelen bilgilere göre 1 Kas?m’da ülkemize sokacak. ??te Avea ve Turkcell’den gelen o resmi aç?klamalar.

avea_iphone

turkcell_iphone

iPhone 5S ve iPhone 5C’i bir ?ekilde yurt d???ndan getiren teknoloji ma?azalar?, fahi? fiyatlarla Apple tutkunlar?na bu ürünleri ula?t?rm??lard?.
Daha uygun fiyata operatörlerden bekleyenler için ilk haber, Turkcell ve Avea’dan geldi. Firmalar, 1 Kas?m’dan itibaren Türkiye’de sat??a ç?karacak.

Fiyatlar konusunda henüz aç?klama gelmedi.


0 Yorumlar