Sony Xperia M

Geçti?imiz haftalarda Xperia serisinin yeni üyesi Sony Xperia M’yi bizlere tan?tm?? olan Japon geli?tirici telefonu sat??a da sundu. Henüz Türkiye’ye gelmemi? olan telefonun teknik özellikleri fazlas?yla tatmin ediciyken alt segmentte yer ald???n?, Sony’nin kendini biraz kand?rd???n? söyleyebiliriz; çünkü önceden gelen aç?klamalarda Sony’nin art?k dü?ük segmentte telefon üretmeyece?i aç?klanm??t?.

Sony, yeni nesil ürünlerine Xperia M ve Xperia M Dual ad?nda iki yeni telefon eklemi?ti. Bu seferki inceleme konu?umuz tek SIM kartl? Xperia M modeli. Xperia M Dual, çift SIM kartl? olacak ve daha ba?ka pazarlarda boy gösterecek. Bu bilgiyi de incelememizin ba??nda okurlar?m?za belirtelim.

Xperia L ve SP’nin alt?na yerle?tirilen Xperia M, fiyat aral???na göre iyi bir performans sunuyor. Özellikle Xperia L’yi terletecek bir telefon oldu?unu söylemek istiyorum.

Sony’nin son zamanlarda ç?kard??? iddial? telefonlar?na ek olarak gelen cihazlardan Xperia M, 4 inç büyüklü?ünde TFT ekrana sahip.

480 X 854 piksel çözünürlü?ündeki ekran?n kullan?ld??? cihazda, 1 GHz h?z?nda çal??an Krait tabanl?, çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus i?lemci, Adreno 305 grafik i?lemci ve 1 GB RAM kullan?l?yor. Donan?m olarak s?n?f?na göre son derece ba?ar?l? bir telefon olan Xperia M, piksel yo?unlu?u aç?s?ndan da beklentileri kar??l?yor.

Exmor RS sensörlü 5 Megapiksel çözünürlü?ünde foto?raflar çekebilen Xperia M, 720p video kayd? destekliyor. Üründe ön kamera da mevcut. Ön kamera ise 0.3 Megapiksel çözünürlü?ünde.
Sony’nin pek çok cihaz?nda kulland??? NFC teknolojisini destekleyen Xperia M, Bluetooth 4.0, FM Radio, 3G, WiFi, GPS / GLONASS gibi kablosuz a? desteklerine de sahip.

Sony Xperia M fiyat? olarak 700 TL aç?kland?.


0 Yorumlar