src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/iphone_5s-300×247.jpg” alt=”iphone_5s” width=”300″ height=”247″ class=”alignnone size-medium wp-image-2954″ />

Bir ya da iki ay içinde sat??a ç?kar?lmas?na kesin bir gözle bak?lan iPhone 5S veya iPhone 6 ad?na olan iddialar halen gelmeye devam ediyor. Telefon için ?u ana kadar en az 100 tane prototip yay?mlan?rken teknik özellikleri de oldukça konu?uluyor. En son olarak da Tayvan’dan bir iddia geldi. Gelen iddiaya göre Apple yeni iPhone’da Home tu?una yer vermeyecek. Apple ile çok s?k i? gören Tayvanl?lar?n bu iddias?n? dikkate almak gerekirdi ama iPhone’un en önemli geleneklerinden birini bozaca??n? iddia edilmesi de biraz mant?ks?z bir durum olarak gözüküyor.

Bunun yan?nda yeni iPhone için farkl? iddialar da geldi. Gelen bilgilere göre iPhone 5S’te Gorilla Glass 2 yerine safir kristal cam kullan?lacak. E?er safir kristal cam iPhone 5S’teki yerini al?rsa telefonun fiyat?nda 100 dolarl?k bir art?? ya?anacak, bu da ucuz iPhone iddialar?n? çürütüyor. Bu yüzden safir kristal cam iddias?n?n da as?ls?z oldu?u dü?ünülmekte. Android telefonlarda yer alan Home tu?u bu vakte kadar hiçbir sorun göstermezken Apple’?n tu?lar?nda aradan belli bir süre geçtikten sonra bozulmalar ya?an?yordu, belki de kald?r?lma sebebi bu olabilir.


0 Yorumlar