iPhone sahiplerine extra 1GB, bulut depolama servislerinin yayg?nla?mas?, CD, DVD ve USB Bellek gibi veri depolama araçlar?n?n kullan?m? büyük ölçüde etkiledi. Ancak bulut depolama servisleri kullan?c?lar?na ücretsiz standart tarifeleri ile 1 GB veya 2 GB gibi az bir depolama alan? sunuyor.

Bulut depolama devi Dropbox da standart üyelerine 2 GB veri depolama alan? sunuyor. Peki, Dropbox’taki üyeli?inize ekstradan ücretsiz olarak 1 GB ek alan eklemek istiyorsan?z, bir iOS cihaza sahip olman?z gerekiyor.

iOS’in mail uygulamas?na alternatif olarak geli?tirilen ve daha sonra Dropbox taraf?ndan sat?n al?nan Mailbox uygulamas? sayesinde hesab?n?za ekstradan 1 GB yer ekleyebilirsiniz. Bunun için önce iOS cihaz?n?za Mailbox uygulamas?n? kurman?z gerekiyor.


0 Yorumlar