Apple’?n iPhone 5’de yeni bir dock ba?lant?s? sunaca??, böylece yerden tasarruf edece?i dedikodular? ortaya at?ld?.

The Washington Post’tan Hayley Tsukayama’ya göre Apple, iPad, iPhone ve iPod’daki al???lan ba?lant? noktas?n? de?i?tirecek. Bu söylenti do?ru ç?karsa, iOS cihazlar? için bugüne dek geli?tirilen aksesuarlar, yeni iPhone’da i?e yaramaz hale gelecek demektir. Elinde aksesuar bulunan kullan?c?lar?n bu durumdan rahats?z olaca?? ise kesin…

VentureBeat.com’a göre daha küçük bir port, iPhone 5 içindeki di?er bile?enlere daha fazla bo? alan sunacak. Siteye göre bu bo? alan, iPhone 4S’deki k?sa pil ömrü sorununu ortadan kald?rmak üzere, daha büyük bir pil için kullan?labilir.


0 Yorumlar