Uzun süredir beklenen Iron Man 3’ün AppStore versiyonu sonunda ma?azadaki yerini ald?. Gameloft taraf?ndan geli?tirilmi? olan oyun milyonlarca oyun ve Iron Man sever taraf?ndan beklenirken ücretsiz olarak sunulmas? ayr? bir sevinç yaratt?. Bunun yan? s?ra Gameloft’un art?k ald??? kararla tüm oyunlar?na Türkçe dil deste?i ekledi?ini de biliyoruz, Iron Man 3’te de Türkçe dil seçene?i bulunuyor. Yeni Iron Man oyununun bu zamanlar?n favori oyun türü olan sonsuz ko?u türünde tasarland???n? belirtelim, yani fazlas?yla Temple Run türü.

Temple Run’?n ard?ndan böyle oyunlar?n say?s? neredeyse 10 kat?na ç?kt? ve Gameloft da böylesine büyük bir oyun ve konsept için bu türü seçti. Dikkatimizi çeken ilk ?ey oyunun grafik kalitesi oldu. Bir mobil oyuna göre fazlas?yla kaliteli ve iyi performans al?namayan telefonlarda a??r? ?s?nmaya neden olabilir. Oyunun kurulum dosyas? tam 644 MB. Bunun oldukça az oldu?unu söyleyebilir, di?er oyunlar? örnek vermeye bile gerek b?rakmay?z. Oyunun içinde 3 tane ?ehir ve 18 farkl? z?rh bulunuyor. Iron Man 3 AppStore’dan indirmek için a?a??daki linke t?klayabilirsiniz.

Iron Man 3 AppStore download – indir


0 Yorumlar