src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/sony-300×157.jpg” alt=”” title=”sony” width=”300″ height=”157″ class=”alignnone size-medium wp-image-2799″ />

Xperia Z’nin piyasaya sürülmesinin ard?ndan i?letim sistemi güncellemelerini daha iyi yapaca?? ad?na söz veren Sony, Jelly Bean güncelleme tarihlerini tüketicilerine sundu. Jelly Bean genelde 2012 y?l?nda piyasaya sürülmü? olan Xperia serisi telefonlara geliyor. Android 4.1 Jelly Bean kullanmayan bu cihazlar?n yeni i?letim sistemiyle birlikte çok daha iyi performans sa?lay?p daha fazla uygulama destekleyece?i ortadayken kullan?c?lar?n Sony’yi seçmesinde büyük art?? ya?anacak. Zaten Sony bu güncellemeyi getirece?ini bizlere 2 hafta öncesinden söylemi?ti ve ?imdi de tam tarih sunuldu.

Sony Mobile’?n resmi blo?undan yap?lan resmi aç?klamada yer alan bilgilere göre Xperia P, Xperia Go ve Xperia E dual modelli telefonlar için Android Jelly Bean 4.1 güncellemesi bu hafta sonu itibariyle ba?layacak. Ülke ülke da??t?lacak olan güncellemenin ilk olarak Polonya’ya sunulmas? beklenirken 1 ay içerisinde tüm dünyada kullan?l?r hale gelecek. Yeni Android sistemiyle birlikte cihazlarda yer alan WALKMAN, Album ve Movies uygulamalar? da güncellenecekken GoogleNow’?n tüm özellikleri kullan?labilir hale gelecek. Android 4.1 Jelly Bean güncellemesinin Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ve Xperia acro S modelli telefonlara May?s ay?n?n son günlerinde getirilmesi bekleniyor.


0 Yorumlar