src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/kinect_20-300×116.jpg” alt=”” title=”kinect_20″ width=”300″ height=”116″ class=”alignnone size-medium wp-image-2378″ />

Microsoft yak?n bir tarih içerisinde bize yeni konsolu Durango’yu tan?tacak. Durango’dan ?u an için neredeyse hiçbir bilgi yok ama Durango’yu kullanaca??m?z Kinect teknolojisinin tüm detaylar? elimize ula?t? bile. Oyun sektörüne ça? atlatacak olan bu devrim sayesinde hareket alg?lar?m?z direkt olarak oyuna içine yönlenecek.

Yak?n tarihte PC’ler için de üretilmesi gündemde olan Kinect’ler 60 milisaniye gibi inan?lmaz bir süre içerisinde hareketi alg?lay?p konsola gönderebiliyor. Önceki sürümde bu süre 90 milisaniyeydi. Eski Kinect USB 2.0 giri?i kullan?rken Kinect 2.0 USB 3.0 teknolojisi kullanacak ve 1902×1080 çözünürlüklü görüntülerde de destek verecek. Ayr?ca gelen haberlere göre cihaz?n görü? alan? da art?r?lm?? durumda. Bilgiler henüz do?rulanmam?? olsa da do?rulu?una kesin bir gözle bak?l?yor.


0 Yorumlar