src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/ps42-300×198.jpg” alt=”” title=”ps4″ width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-2375″ />

Bir ay öncesinden duyurulan etkinlik dün gece saatlerinde gerçekle?ti ve Sony yeni PlayStation 4’ü bizlere tan?tt?. Konsolun tüm detaylar?n?n payla??ld??? etkinlikte yine konsolun ne zaman bizle bulu?aca?? de söylendi. Üzücü taraf ise PlayStation 4’ün hiçbir tasar?m?n?n lansman s?ras?nda gösterilmemesi; bu da daha çok prototip tasar?m demek oluyor.

PlayStation 4 x86 bir i?lemci ve 8 GB Ram ile bizlere sunulacak, ayr?ca hard diskinin de çok fazla olaca?? söylenmesine ra?men net bir bilgi verilmedi. Oyun s?ras?nda harici hiçbir ?eye gerek duymadan video çekebilecek, bunu internete yükleyebilece?iz. 2013’ün son çeyre?inde tüm dünyada sat??a sunulacak olan PlayStation 4 fiyat? da verilmeyen bilgiler aras?nda bulunuyor. Kullan?c?lar taraf?ndan benimsenmeyen yeni joystickl’ler ise maalesef PS4 ile birlikte ellerimizde olacak.


0 Yorumlar